skip to Main Content

Solid ingeniørerfaring

SONNEs ingeniører leverer altid grundige, effektive løsninger.

Vores konsulenter løser en lang række komplicerede opgaver og sikrer, at et projekt forløber planmæssigt, da alle ingeniører bliver nøje udvalgt til at udføre opgaven. SONNE lægger vægt på konsulenternes erfaringen inden for projektets arbejdsområde. Vi har ingeniører i vores afdeling, der har kompetencerne til at bidrage til alle udviklingsprocessens faser. Helt fra de første skitser til FAT og SAT. Vores konsulenter har naturligvis også stærke kompetencer inden for brugen af alle alment brugte CAD-programmer.

Behov for vores ingeniørydelser eller har du spørgsmål? Kontakt:

Jakob Kristensen - SONNE Operations Manager

Jakob Kristensen
Operations Manager
jakr@sonne.com
+45 21 32 43 04

Jakob Kristensen - SONNE Operations Manager

Jakob Kristensen
Operations Manager
jakr@sonne.com
+45 21 32 43 04

Analyse

Analyse af en lang række modeller og strukturer inden for mekanisk design, inklusive:

 • Spændings- og deformationsanalyse
 • CFD-Analyse
 • Udmattelses- og stabilitetsanalyse

Design og udvikling

Leverencer inden for 3D-udvikling inkluderer:

 • Avanceret modellering, f.eks. surface modellering og scripting til fuldt parametrisk design af store samlinger.
 • Designudvikling, både digitalt og fysisk.
 • Expertise i NX, SolidWorks, Creo og Inventor.

Dokumentation

Vores arbejde inkluderer altid den rette dokumentation, såsom:

 • Risikoanalyse
 • Avanceret tolerancesætning
 • Arbejdsinstruktioner
 • Storyboards og manualer
 • Funktionel dokumentation for HW og SW.

Analyse

Analyse af en lang række modeller og strukturer inden for mekanisk design, inklusive:

 • Spændings- og deformationsanalyse
 • CFD-Analyse
 • Udmattelses- og stabilitetsanalyse

Design og udvikling

Leverencer inden for 3D-udvikling inkluderer:

 • Avanceret modellering, f.eks. surface modellering og scripting til fuldt parametrisk design af store samlinger.
 • Designudvikling, både digitalt og fysisk.
 • Expertise i NX, SolidWorks, Creo og Inventor.

Dokumentation

Vores arbejde inkluderer altid den rette dokumentation, såsom:

 • Risikoanalyse
 • Avanceret tolerancesætning
 • Arbejdsinstruktioner
 • Storyboards og manualer
 • Funktionel dokumentation for HW og SW.

Løsninger inden for Electrical Engineering

Udvikling inden for Electrical og Electronic Engineering af hardware og software, såvel som PCB-design. Vi kan også udføre arbejde med protokoller og frameworks, samt fremstillingsdesign.

Disse løsninger kan også inkludere:

 • Strømstyring
 • Udvikling af platform og infrastruktur
 • Multi-PCB design
 • Dokumenteret gennemgang af PCB-design
FEM calculations and analysis at SONNEs office in Silkeborg
CAD model of equipment for the food industry

Case: Løfte- og transportudstyr

SONNE har stor erfaring og ekspertise i udvikling og design af udstyr til løft og transport af tungt materiel til f.eks. vindenergi- og olie/gasindustrien.

Vi udvikler blandt andet udstyr til fiksering og stabling af materiel under transport med lastbil og skib samt udstyr, der anvendes til løft og håndtering af materiel, for eksempel i forbindelse med service og vedligehold.

Vi hjælper vores kunder med at udvikle omkostningseffektiver løsninger samt optimere processer og udstyr, således at der sikres et sundt og sikkert arbejdsmiljø samt reduceret miljøpåvirkning.

 • Optimering af pladsudnyttelse til skibs- og lastbiltransport.
 • Design af løfteudstyr til tungt løft.
 • Rigging-beregninger, FEM analyser og strukturelle beregninger.
 • Design og udvikling af transportudstyr, der godkendes efter maskindirektivet, og lignende relevante standarder, af en 3.-part (såsom DNV-GL).
 • Løftesystemer med kæder, slings, spredebomme, sjækler m.m.
 • Udstyr til løft og håndtering af stort materiel til drift og vedligehold.

Vi gennemfører disse opgaver fra første koncepter til afsluttende dokumentation og test:

 • Indledende udvikling: 3D koncepter, 2D illustrationer og storyboards.
 • Detaljeret 3D design i CAD-programmer: SolidWorks, NX, Creo og Inventor.
 • Analyser, såsom FEM/FEA: ANSYS og STAAD.pro.
 • Dokumentation: 2D tegninger, FATog SAT.

SONNE løser opgaverne hos kunden eller internt på et af vores kontorer rundt om i landet.

Lifting on-shore nacelle and turbine blades
Case_Thumb_Lifting
Lifting On-shore Nacelle And Turbine Blades
Lifting On-shore Nacelle And Turbine Blades
FEM Calculations And Analysis At SONNEs Office In Silkeborg
Nacelle, Hub And Blades Are Lifted With Lifting Equipment

Medarbejderprofiler

MORTEN VIE

MASKININGENIØR

Morten er en Maskiningeniør med ekspertise i mekanisk design samt design af 3D-modeller til produktion.

Morten har besat flere forskellige stillinger, med mere end 20 års erfaring i design af mekaniske løsninger. Han påbegyndte sin karriere som værktøjsmager og designer, og har for eksempel siddet hos virksomhederne CB Værktøj og Oticon, hvor han besad en række forskellige stillinger, inklusive Projektleder, og Team Lead og har opbygget erfaring med ingeniørydelser.

Mortens vidtrækkende erfaring gør ham højkvalificeret til arbejde med mekanisk konceptudvikling- og design samt konstruktionen af detaljerede 3D-modeller til produktion. Når han designer, tænker Morten i høj grad på fremstillings- og konstruktionsprocedurerne, for at sikre en gnidningsfri produktionsproces. Han agerer ofte Team Lead, i takt med at han sikrer at designets funktionalitet forbliver i fokus.

”Jeg fokuserer på at finde løsninger – Det enormt tilfredsstillende at finde de mekaniske løsninger på kundens udfordringer, og jeg skyr ikke fra ukonventionelle tankegange, hvis det sikrer at projektet bliver en succes”

EVA

Eva Leosdottir - Design Engineer at SONNE

MEKANISK DESIGNINGENIØR

Eva er Mekanisk Designingeniør med en B.Eng. uddannelse som Integreret Designingeniør og anses som en stærk, tilpasningsdygtig problemløser.

Eva har hurtigt tilegnet sig værdifuld erfaring fra adskillige industrier og virksomheder af forskellige størrelser, inklusive LEGO, One Wood Furniture og LM Wind Power. Dette har givet hende mulighed for at præstere i roller som specialist såvel som generalist.

Takket være uddannelsen har Eva lært hurtigt at tilpasse sig forskellige udfordringer, der måtte opstå under produktudviklingsprojekter. Hendes tilgang er bygget op omkring den iterative stage-gate model, som tager alle relevante aspekter af et projekt i betragtning gennem alle stadier, fra ide-generering til implementering.

”Jeg er en perfektionist, når det kommer til arbejde, men jeg forbliver bevidst om projekt- og tidsbegrænsninger, således at jeg altid leverer til optimale stykke arbejde. Jeg trives med at omgive mig selv med smil. Det er mit mål at gøre folk omkring mig veltilpas i arbejdet mod et fælles mål, hvilket styrker samarbejdet og tillægger kunden øget værdi”

JAN

Jan Thunbo - Senior Project Manager at SONNE

SENIOR PROJEKTLEDER

Jan er Senior Project Manager, har en M.Sc. i Computer Science og stor erfaring fra forbrugerelektronikindustrien.

Efter at have arbejdet i 20+ år med forbrugerelektronik har Jan tilbragt de seneste 2 år som konsulent og projektleder i vindindustrien, hos Siemens Gamesa. Før dette oparbejdede Jan, hos Bang & Olufsen A/S, mere end 15 års erfaring i projekt- og personaleledelse – efter at have påbegyndt sin karriere der som softwareudvikler.

Gennem sit arbejde med elektronik og software har Jan et dybdegående kendskab til projekters tekniske aspekter. I vindindustrien har han kørt en række projekter inden for leveringen af vedligeholdelsesværktøj til en specifik mølleplatform. Han leder sine projekter med fokus på værdier såsom tillid, gennemsigtighed og empowerment af teamet. Jans tilgang til opgaver er struktureret og helhedsorienteret, og han trives i interaktionen mellem team og interessenter, i arbejdet mod det fælles mål.

”Min erfaring, efter mange års ledelse af udviklingsprojekter i forskellige industrier, har styrket min evne til at se og løse udfordringer tidligt i processen, og derved mindske deres indvirkning og sikre leveringen til kunden”

THOMAS

ELEKTRISK DESIGNINGENIØR

Thomas er en Elektrisk Designingeniør og Konsulent med en uddannelse som industriel elektrisk ingeniør og stor viden vedrørende maskinkonstruktion.

Thomas har mere end 20 års erfaring med elektrisk ingeniørarbejde og maskinkonstruktion i Pharma/Medico-industrien. Han har løst en lang række opgaver, inklusive industrielle installationer og tests af samlingsanlæg, i sine tidligere stillinger hos Coloplast A/S og Elcon Thisted A/S.

Takket en stor professionel stolthed motiveres Thomas i høj grad af at overholde enhver projektdeadline. Han sikrer at dokumentationen overholder gældende regulativer og standarder, og han tilgår risikovurdering og sikkerhedstjek med stor omhu, og sørger dermed for at disse forbliver en prioritet under konstruktionsprocessen.

”For mig er dialog med kunden et centralt kriterie for succes. Dette gælder helt fra projektets begyndelse til den endelige overlevering”

MORTEN

ELEKTRISK MEKANIKER

Morten er en Elektrisk Mekaniker med stor erfaring inden for produktionsautomatisering og PLC-løsninger.

Morten har mere end 20 års erfaring med automatisering, konstruktion og idriftsættelse af maskiner, og han har arbejdet i Pharma/Medico-industrien i over 13 år, hvor han har udført essentielle opgaver for Coloplast, eksempelvis softwarevedligehold, vedligehold af SQL-databaser samt optimering af software.

I sit arbejde som Elektrisk Mekaniker og Teknisk Konsulent er samarbejde og dialog nøgleord for Morten. Idet at kunder indgiver anmodninger om funktioner tager han ansvaret for at forstå og udrede deres præcise ønsker, for dermed at kunne levere de bedst mulige løsninger. Han benytter mange års erfaring med brugen af Rockwell Factory Talk View og Rockwell RSLogix 5000 til at lave og optimere PLC- og HMI-løsninger.

”Helt fra begyndelsen af ethvert projekt fokuserer jeg på dialog. At forstå, hvad kunden ønsker samt deres fundamentale tilgang, er essentielt, når man skal designe og optimere tekniske softwareløsninger – denne tilgang opnår ikke blot bedre resultater, men gør også hele projektprocessen lettere”

CARSTEN

Carsten Højbjerg - Validation specialist with GAMP5 qualifications.

VALIDERINGSSPECIALIST

Carsten er en Valideringsspecialist med GAMP 5 kvalifikationer, en uddannelse som elektronisk ingeniør og stærke kompetencer inden for kvalificering og dokumentation.

Gennem sit arbejde hos Bang & Olufsen har Carsten opnået mere end 35 års erfaring inden for den Elektronikindustrien og har efterfølgende overført sin gennemgående viden om teknisk produktion og specificering, inklusive IQ/OQ/PQ, til Pharma/Medico-industrien.

Carsten tilgår sit arbejde med kvalificering og validering på struktureret og systematisk vis for at sikre produktion af højkvalitetsprodukter. Under designprocessen eliminerer Carsten enhver potentiel risikofaktor ved at gennemgå kravsspecifikationerne og implementere risikovurdering. Derudover benytter han sin GMP-viden og fortræffelige dokumenteringsfærdigheder, når komplekse maskiner fra Pharma/Medico-industrien skal valideres.

”Jeg opererer i spændingsfeltet mellem maskinkonstruktørerne og kunden, og sikrer derved gennem fakta, evidens og diplomatisk formidling, at den færdige maskine opfylder de aftalte specifikationer og sikkerhedskrav”

LEIF

Leif Rahr - Qualification Specialist with CE-certification experience

KVALIFICERINGSSPECIALIST

Leif er en Kvalificeringsspecialist, har en uddannelse som maskiningeniør og har specialiseret sig inden for CE-mærkning, kvalitetssikring og ledelse.

Efter at have arbejdet i mere end 20 år i forskellige industrier, inklusive Fødevare-, Vind-, Konsulent- og Konstruktionsindustrien, har Leif stor erfaring med risikoanalyse, kvalitetssikring, CE-mærkning og ledelse fra virksomheder såsom FRECON og Arla.

Leif benytter sin dybtgående forståelse for forholdet mellem salg, produktion og kvalitetsforvaltning, når han arbejder med kvalitet og validering. Gennem struktur og planlægning implementerer han håndfast CE-mærkning af komplekse projekter – hertil sørger Leif altid for at repræsentere producenten idet han overvejer kundernes behov.

”Jeg er velbevandret i min rolle og lægger stor vægt på god kommunikation, hvilket for eksempel indbefatter, at jeg afholder informationsmøder vedrørende projektmuligheder, hvilket resulterer i en kollektivt højnet forståelse for de komplekse risikovurderings- og CE-mærkningsopgaver. Jeg kan lide at motivere og inspirere, de der arbejder på projektet, for at sikre et succesfuldt projekt”

Back To Top