skip to Main Content
Vores løsninger

Mekanisk konstruktion og design

Har I brug for innovative løsninger, cost-out eller produktoptimering? Disse er nogle af områderne, som vores konsulenter med speciale i mekanisk konstruktion og design kan levere inden for.

Vi assisterer jer i udviklingen af omkostningseffektive løsninger med blik for både arbejdsmiljø; både på reducering af ressourceforbrug og miljøbelastning.

Erfarne konsulenter inden for mekanisk konstruktion og design

Vores designere er erfarne brugere af de hyppigst brugte CAD-programmer. Derfor er de effektive til, ikke blot at finde de bedste løsninger på de udfordringer, de møder – men også til at udføre og levere på opgaverne de stilles.

Arbejdet med mekanisk konstruktion og design handler også om at have øje for detaljer undervejs i processen og frem til slutproduktet. Vores konsulenter har et sådanne øje for detaljer. Vi har naturligvis også fokus på projektspecifikationer og designmanualer for at sikre, at vi leverer produkter, der lever op til både jeres – og industriens standarder og regulativer.

I SONNE har vi erfarne mekaniske konstruktører indenfor NX, SolidWorks, Catia, Creo, og Inventorsamt konsulenter med specialistviden inden for parametrisk design. Det gælder elementer fra stor til lille skale, og udvikling til og af dobbelkrummede overflader.

Hand pointing to figure on paper with project and risk assessment

Ydelser

Vi har skræddersyet vores ydelser, så de tilgodeser dine ønsker og skaber vækst. Se mere her og kontakt os.

Engineering collaboration for SONNEs services

Arbejdspladsen SONNE

Se mere om vores arbejdskultur, her i SONNE, og om hvordan den bidrager til vores løfte og motto, "Getting it done".

Employee from administration looking happy

Contact us

Vil du vide mere om vores løsninger, og hvordan vi arbejder? Du er altid velkommen til at kontakte ledelsen på mail eller telefon.

Back To Top